Prestem assessorament a empreses familiars en tot el referent a la seva propietat, administració, gestió i successió, en l’elaboració de protocols familiars, capitulacions matrimonials, testaments i altres pactes d’accionistes que estableixin unes normes de funcionament que assegurin la continuïtat pacífica de les empreses o prevegin els mecanismes per solucionar possibles conflictes d’interessos.

  • Elaboració de protocols familiars: Negociació.
  • Seguiment i execució de protocols.
  • Reestructuració de grup d’empreses familiars.
  • Assessorament en processos d’internacionalització.
  • Gestió de patrimonis familiars.
  • Capitalitzacions matrimonials per als membres de la Família empresària.
  • Adaptació d’estatuts socials a les necessitats de la Família o al protocol familiar.
  • Pactes d’accionistes