• Apropiació indeguda, estafa, falsedat documents, falsificació, robatori, encobriment i altres.
  • Injúries, calúmnies, lesions, homicidi, assassinat.
  • Delictes o faltes contra l’ordre públic, atemptats contra l’autoritat, resistència i desobediència a l’autoritat.
  • Circulació d’automòbil i seguretat vial: alcoholèmies, conducció sense carnet, pèrdua de punts, desobediència a l’autoritat, omissió del deure d’ajut i conducció temerària.
  • Contra la salut pública: tràfic d’estupefaents, drogues, contaminació mediambiental, sorolls.
  • Violència domèstica i de gènere, maltractaments en l’àmbit de la llar, amenaces, Abandonament de família, impagament de pensions, sostracció de menors.
  • Revelació de secrets, delictes informàtics, ciber delinqüència, violació de domicili.
  • Negligències mèdiques, error de diagnòstic, mala praxi mèdica, error mèdic.
  • Agressió sexual, abús sexual, assetjament sexual, etc.
  • Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial.
  • Denúncies falses, simulació de delicte, fals testimoni, obstrucció a la justícia, trencament de condemna.

Defensa o acusació en judicis penals.

Actuem com a defensa o acusació particular i redactem denúncies per presentar-les davant el JutjatPolicia o Mossos d’Esquadra.

Disposem d’Advocada Especialitzada en delictes de violència de gènere, o domèstica, actuant davant el Jutjat de violència sobre la dona, per delictes com a maltractamentamenaceslesions, tot això conjugant-ho amb el procediment matrimonial de divorci.