• Fiscalitat general.
 • Fiscalitat de las fusiones i adquisicions.
 • Impostos sobre societats i IVA.
 • Operacions de reestructuració societària.
 • Planificació fiscal nacional.
 • Operacions Joint Venture.
 • IVA i altres impostos indirectes.
 • Planificació fiscal internacional.
 • Recursos a les administracions tributàries.
 • Reclamacions econòmiques administratives.
 • Recursos contenciosos administratius.
 • Assessorament en inspecciones tributàries.