La creació, gestió i liquidació d’una societat cooperativa, en qualsevol de les formes o modalitats admeses per les diferents lleis autonòmiques que regulen la matèria, presenta una complexitat evident que fa recomanable als seus socis disposar d’un assessorament expert sobre la matèria.

Aquest mateix assessorament es fa imprescindible per a la correcta gestió de les relacions dels socis amb la cooperativa, font freqüent de conflictes i litigis en aspectes com la baixa dels socis i la liquidació dels seus drets econòmics, quantitats lliurades a compte, o similars.

Aquesta litigiositat es veu especialment incrementada en el supòsit de les cooperatives d’habitatges, tenint en compte l’extensió d’aquest model de promoció immobiliària durant els últims anys i la crisi que ha acompanyat a aquest mercat de la qual no s’ha lliurat la promoció sota la figura de cooperatives d’habitatges.