Com a especialistes en dret bancari i financer, prestem assessorament en contractació bancària, així com en accions judicials i extrajudicials en reclamació de mala praxi bancària en productes financers com swaps o permutes financeres, accions i participacions preferents, deute subordinat, convertibles i altres contractes bancaris amb clàusules abusives.

Assessorem així mateix en els aspectes regulatoris, comptables i fiscals d’aquest tipus de transaccions.