Assessorament en les estratègies legals perquè les reestructuracions empresarials aconsegueixin els seus objectius, buscant solucions eficaces, mitjançant un assessorament especialitzat i creatiu.

Concursos de Creditors

Presentació de Concursos i assessorament durant la fase comuna i posteriorment durant el Conveni o la liquidació. El nostre assessorament pot ser a la Concursada, als seus creditors o a l’Administrador Concursal.

Refinançament de deute

Negociació dins i fora del concurs d’acords, amb entitats financeres i creditors en general. Venda d’actius, unitats de negoci en general, estructuració jurídica de plans de viabilitat.

Estudi del paquet de garanties, examen del pla de viabilitat i del calendari de repagament del deute.

Responsabilitats dels administradors, directius o apoderats d’empreses insolvents o properes a la insolvència i especialment de la qual es pogués derivar del propi concurs. Defensa, dins i fora d’un procediment judicial d’insolvència, de les persones afectades per una acció de responsabilitat.

 • Prevenció de la insolvència.
 • Negociació extrajudicial amb creditors.
 • Plans de viabilitat i Plans d’urgència
 • Diagnòstic.
 • Adopció de mesures.
 • Sanejament de l’empresa en dificultats.
 • Reestructuracions laborals.
 • Refinançament i reestructuració de deute.
 • Estratègia per afrontar el concurs de creditors.
 • Concurs de creditors d’empreses i consumidors.
 • Venda d’empreses en crisi.
 • Responsabilitat d’administradors i directius.
 • Acompliment del càrrec d’administrador concursal.
 • Insolvències punibles.
 • Reorganització de grups empresarials.