• Assistència a dependències de Comissaria i Jutjat.
 • Nacionalitats.
 • Renovació de permisos per a estrangers.
 • Recursos.
 • Reagrupació familiar.
 • Cartes d’invitació.
 • Tramitació de Permisos de Treball i Residència: Sol·licitud, Tràmit, Renovació, Modificació.
 • Targetes d’Estudiants.
 • Expedients de Nacionalitat Espanyola.
 • Modificacions de Permisos.
 • Permisos Excepcionals (Arrelament).
 • Exempció de Visat.
 • Procediments d’Asil i Refugi.
 • Pròrrogues d’Estada.
 • Autoritzacions de retorn.
 • Expedients de matrimoni davant el Registre Civil.
 • Sol·licitud i tràmit d’expedients de reagrupació familiar.
 • Empadronaments i altres inscripcions (parelles de fet).
 • Sol·licitud assistència sanitària.

 

 • Per realitzar els tràmits o sol·licitar informació sobre l’estat del seu expedient:
  • – Informació sobre l’estat de tramitació dels expedients
  • – Cita Prèvia Estrangeria
  • – Renovacions d’Autoritzacions d’Estrangeria
  • – Renovacions d’Autoritzacions d’Estrangeria. Presentació telemàtica
 • Models oficials de sol·licituds
 • Fulls informatius sobre tràmits i procediments