El seu ús d’aquest website

La informació que apareix en aquesta pàgina sobre qüestions legals és solament una guia general i en cap cas substitueix l’assessorament legal específic. Intentem que la informació sigui el més actualitzada possible però a vegades poden sorgir errors. Aquesta pàgina conté enllaços a pàgines web externes per a la seva conveniència, fet que no implica cap promoció per part nostra. FULLI no es responsable del contingut de cap d’aquestes pàgines.

El propòsit d’aquesta pàgina web no es anunciar serveis legals ni captar clients excepte en aquelles jurisdiccions on la regulació referent a l’exercici del dret defineixi que la publicitat inclou pàgines web.

El contingut d’aquesta pàgina està protegit per copyright (drets d’autor). Fulli permet als usuaris d’aquesta pàgina utilitzar el seu material protegit per copyright per al seu ús personal però no per a la seva publicació. Així mateix, es pot distribuir un número raonable de còpies en paper sempre que es posi en coneixement de la font i no es facin canvis en el contingut (aquest permís no es extensiu per al material extern inclòs a la pàgina). Els usuaris també poden fer enllaços a aquesta pàgina web sempre que el nom de Fulli sigui visible. En qualsevol cas, Fulli es reserva el dret d’eliminar qualsevol d’aquests permisos en relació amb qualsevol usuari en qualsevol moment.