1. slide3

Personalització

Trets característics d'una persona que permeten distingir-la de les altres

2. slide8

Estabilitat

Que es manté sense perill de canviar, caure o desaparèixer.

3. slide11

Experiència

Pràctica perllongada que proporciona coneixement o habilitat per a fer alguna cosa.

4. slide7

Independència

Enteresa, fermesa de caràcter. Que sosté els seus drets o opinions sense admetre intervenció aliena.

5. slide6

Talent

Persona intel·ligent o apta per a determinada ocupació

6. slide9

Suport

Protecció, auxili. Fonament, confirmació o prova d’una opinió.

7. slide10

Multidisciplinar

Que engloba o afecta a varies disciplines

Anterior
Siguiente
Qui som?

Qui som?

FULLI ABOGADOS, és un despatx d'advocats espanyol, multidisciplinari i independent, format per una Xarxa de Professionals de diverses àrees i sectors d'activitat, orientat a la gestió i solució d'assumptes complexos. Ens distingeix d'uns altres, la involucració i participació activa dels socis en cadascun dels temes que acceptem, i les solucions innovadores i eficients que creem. Talent, experiència i compromís són la nostra aportació imprescindi...

Frase del día

"Hay tantas leyes que nadie está seguro de no ser colgado."

Urbanitzacions amb dèficits

  • Redacción de las bases para el estudio de las necesidades para la legalización.
  • Programa de adecuación para ver las necesidades reales de la Urbanización.
  • Estudio y propuestas para la reducción del ámbito.
  • Solución a las necesidades existentes mediante nuevas técnicas de saneamiento.
  • Estudio y Redacción del planeamiento general y derivado.
  • Alegaciones, estudio y redacción de planes de ordenación urbanística municipal, planes parciales, de mejora urbana y proyectos de reparcelación, entre otros.

Contáctanos

"]