Assessorament Immobiliari

 • Estudi de viabilitat urbanística i jurídica de l’immoble.
 • Due Diligence dels immobles en adquisicions.
 • Drets reals, càrregues i gravàmens.
 • Divisió, segregació i agrupació de finques.
 • Redacció d’opcions i compromisos, contractes privats i arres, compravendes, permutes, opcions de compra i altres negocis jurídics.
 • Redacció de contractes d’obra i de prestació de serveis.
 • Subcontractació de l’obra.
 • Garanties i assegurances de la construcció.
 • Arrendaments d’habitatge i local de negoci.
 • Declaracions d’obra nova.
 • Constitució i administració de comunitats de propietaris.
 • Dret hipotecari i registral.
 • Solucions a conflictes extrajudicials i judicials: resolucions contractuals, reclamacions de quantitat, litigis sobre propietat i possessió, procediments sobre propietat horitzontal, arrendaments, desnonaments, comunitats de béns i divisió de la cosa comuna, execucions hipotecàries, procediments i expedients sobre el registre de la propietat, responsabilitat contractual i extracontractual.

Disseny d’inversió Inmobiliaria

 • Planificació fiscal del projecte.
 • Anàlisis de la forma jurídica d’inversió.
 • Preparació de les operacions civils i mercantils d’adquisició.
 • Garanties i finançament de les operacions.

Defectes de la construcció

Estem especialitzats en les següents àrees de treball:

 • Reclamació d’indemnitzacions i quantitats derivades de defectes de construcció.
 • Humitats, Filtracions, Qualitats.
 • Incompliments de contracte.
 • Responsabilitat Civil.
 • Vicis ocults.
 • Vicis ruïnosos.
 • Defectes de construcció.