• Constitució de comunitats.
  • Redacció, revisió o rectificació del títol constitutiu, estatut o reglament intern d’una finca dividida en règim horitzontal.
  • Règim de quotes comunitàries.
  • Redacció, revisió o rectificació d’estatuts o reglament per a urbanitzacions.C
  • Convocatòries de Juntes, assistència a juntes conflictives, preparació de l’Acta, seguiment de Comunitats.
  • Impugnació d’acords comunitaris
  • Reclamació de quotes a propietaris morosos, a BANCOS I A PROMOTORS.
  • Reclamació judicial per alteració de façanes, activitats molestes, aprofitament privat de zones comunes, etc.