Associacions i Fundacions

Planificació i estratègia preliminar de constitució des de la perspectiva de la llei i reglaments estatals i regionals. Constitució de fundacions i associacions de nacionalitat espanyola i suc...

Compra Venta d’Empreses

La venta o la compra d’una empresa sempre és un procés complex que pot requerir amplis coneixements en diferents aspectes fiscals, mercantils, legals, estratègics, de negociació i de gestió de processos d’aque...

Consultoria de Direcció

Objetivo El diseño y desarrollo de procesos de Dirección, Organización y Recursos Humanos y la integración de los sistemas que los gestionan de acuerdo con las necesidades del cliente. Modelo de pro...

Consum. Consumidors i Usuaris

Drets bàsics dels consumidors La legislació vigent (Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), reconeix als consumidors els drets que apareixen a continuació. Les administracions públiques ten...

Contenciós Administratiu

Estructuració i desenvolupament de processos de contractació sotmesos, total o parcialment, a la normativa de contractació de les Administracions Públicas Participació en processos de contractació. C...

Cooperatives

La creació, gestió i liquidació d'una societat cooperativa, en qualsevol de les formes o modalitats admeses per les diferents lleis autonòmiques que regulen la matèria, presenta una complexitat evident que ...

Emprenedors

Tots sabem que no és fàcil muntar un negoci propi. Existeixen nombrosos elements a tenir en compte i obstacles que superar, a més requereix un alt grau d'implicació, esforç, ganes i treball. No obstant això...

Empresa Familiar

Prestem assessorament a empreses familiars en tot el referent a la seva propietat, administració, gestió i successió, en l'elaboració de protocols familiars, capitulacions matrimonials, testaments i a...

Estrangeria

Assistència a dependències de Comissaria i Jutjat. Nacionalitats. Renovació de permisos per a estrangers. Recursos. Reagrupació familiar. Cartes d'invitació. Tramitació de Pe...

Facility Management

És una unitat de negoci dedicada a facilitar-te la gestió dels teus edificis i els serveis generals mitjançant la disciplina del Facility Management o gestió integral d'edificis i els seus serveis gen...

Fiscal Nacional i Internacional

Fiscalitat general. Fiscalitat de las fusiones i adquisicions. Impostos sobre societats i IVA. Operacions de reestructuració societària. Planificació fiscal nacional. Operacions Jo...

Fusions i Adquisicions

Prestem serveis en tot tipus d'operacions de fusió, escissió, liquidació de societats o qualsevol altre tipus d'operació. Així mateix, abastem tot l'espectre d'operacions mercantils tals com: compravenda d'em...

Hipotecario

L'Execució hipotecària Un impagament faculta per fer “vèncer” el total del préstec hipotecari pendent de pagament. El préstec entra en “demora” i es qualifica com a dubtós o morós fins que l'imp...

Inmobiliario

Assessorament Immobiliari Estudi de viabilitat urbanística i jurídica de l'immoble. Due Diligence dels immobles en adquisicions. Drets reals, càrregues i gravàmens. Divisió, segregació i agr...

Insolvències i Reestructuracions

Assessorament en les estratègies legals perquè les reestructuracions empresarials aconsegueixin els seus objectius, buscant solucions eficaces, mitjançant un assessorament especialitzat i creatiu. Concursos de...

Internet i Noves Tecnologies

Comerç electrònic i condicions generals de venda business to consumers i business to business. Creació de bases de dades i explotació de dades personals. Assessorament a operadors de xarxes de ...

Mala Praxis Bancària

Com a especialistes en dret bancari i financer, prestem assessorament en contractació bancària, així com en accions judicials i extrajudicials en reclamació de mala praxi bancària en productes financers com ...

Penal i Econòmic

Apropiació indeguda, estafa, falsedat documents, falsificació, robatori, encobriment i altres. Injúries, calúmnies, lesions, homicidi, assassinat. Delictes o faltes contra l'ordre públic, atem...

Processal Civil

Accions de responsabilitat Responsabilitat contractual i extracontractual Responsabilitat per producte Responsabilitat professional Conflictes societaris Conflictes entre accionistes...

Propietat horitzontal i tombada

Constitució de comunitats. Redacció, revisió o rectificació del títol constitutiu, estatut o reglament intern d’una finca dividida en règim horitzontal. Règim de quotes comunitàries. Redac...

Residència a Espanya per a inversors

Quin tipus d'autorització o visat implica aquesta categoria? Visat de residència per residir almenys un any. Autorització de residència de dos anys que podrà renovar-: Si la inversió reali...

Societats

Els nostres professionals experts en dret mercantil i econòmic, tenen una llarga experiència en l’assessorament en Dret de Societats, des de la Constitució de la Societat, fins la crisis mes profunda, pass...

Urbanitzacions amb dèficits

Redacció de les bases per a l'estudi de les necessitats per a la legalització. Programa d'adequació per veure les necessitats reals de la Urbanització. Estudi i propostes per a la reducció de l...