Quin tipus d’autorització o visat implica aquesta categoria?

 • Visat de residència per residir almenys un any.
 • Autorització de residència de dos anys que podrà renovar-:
  • Si la inversió realitzada es manté i
  • Si s’ha realitzat almenys una visita Espanya durant el període de residència.
 • Per sol·licitar l’autorització de residència inicial s’ha de ser titular d’un visat d’inversor.

Qui pot sol·licitar-ho?

 • Aquells inversors que facin una inversió significativa a Espanya:
  • Actius immobiliaris (500.000 €)
  • Accions o dipòsits bancaris (1 milió d ‘€)
  • Deute públic (2 milions d ‘€)
 • Projectes empresarials a Espanya considerats d’interès general.

On cal dirigir-se per sol·licitar-lo?

 • El visat es tramitarà al Consolat d’Espanya al país de procedència o de residència.
 • L’autorització de residència es tramitarà en la Unitat de Grans Empreses-Col·lectius Estratègics.

Quins documents o requisits són sol·licitats?

 • Generals:
  • Document d’identitat o passaport.
  • Segur públic o privat de malaltia concertat amb una entitat que operi a Espanya.
  • Certificat d’antecedents penals.
  • Acreditació de mitjans econòmics suficients per a si i per als membres de la seva família durant el seu període de residència a Espanya.
 • Específics:
  • Documents que acreditin la inversió:
   • Immobles: certificat del Registre de la propietat i escriptura de la compra dels immobles.
   • Accions no cotitzades o participacions socials: declaració d’Inversió presentada al Registre d’Inversions de MINECO.
   • Accions cotitzades: certificat d’un intermediari financer registrat a la Comissió Nacional de Mercat de Valors o en el Banc d’Espanya en què es constati la inversió.
   • Deute públic: certificat de l’entitat financera o del Banc d’Espanya en el qual es constati que el sol·licitant és el titular únic de la inversió per a un període igual o superior a 5 anys.
   • Dipòsits bancaris: certificat de l’entitat financera en què es constati que el sol·licitant és el titular únic del dipòsit bancari.
   • Projecte empresarial: amb caràcter previ a la sol·licitud del visat o autorització, s’ha de sol·licitar un informe favorable sobre l’activitat emprenedora i empresarial que es va a desenvolupar a Espanya.

On se sol·licita l’informe d’interès general?

 • Per als visats, l’informe d’interès general ha de ser sol·licitat amb caràcter previ a la sol·licitud del visat a l’Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya de l’àmbit de la demarcació geogràfica on se sol·liciti el visat.
 • Per a les autoritzacions de residència, l’informe d’interès general ha de ser sol·licitat amb caràcter previ a la sol·licitud de l’autorització de residència a la Direcció General de Comerç i Inversions.

Què s’ha de presentar per sol·licitar l’informe?

El pla de negocis del projecte, en particular: perfil professional de l’inversor, activitat a desenvolupar, quants llocs de treball es crearan, característiques i qualificació requerida de cada un d’ells, on es desenvoluparà el projecte (zona geogràfica) i quant suposa la inversió i procedència de la mateixa.

Què s’entén per projecte d’interès general?

 • Aquell que suposi la creació de llocs de treball.
 • Realització d’una inversió amb impacte socioeconòmic a la zona geogràfica on es va a desenvolupar.
 • Aquell que suposi una aportació rellevant a la innovació científica i / o tecnològica.

Quins beneficis addicionals hi ha?

 • L’autorització de residència permet residir i treballar i és vàlida en tot el territori nacional.
 • L’obtenció no exigeix ​​residència efectiva a Espanya, entenent com a tal a aquella superior a 183 dies. Únicament s’exigeix ​​visitar Espanya una vegada durant el període de residència.
 • Tramitació conjunta de l’autorització del cònjuge i fills.

 

El nostre despatx professional és expert en temes immobiliaris per poder ajudar-lo en la seva inversió, des de la localització de l’immoble més rendible per les seves necessitats en qualsevol lloc d’Espanya, a la legalització del mateix.

Igualment si voleu fer un projecte empresarial d’interès general els nostres professionals li assessoren i l’acompanyaran en tot el procés.

Finalment el nostre departament d’estrangeria l’ajudés en tot el necessari per a la legalització de la seva residència a Espanya.

Més informació